Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24517
Title: Ontwikkeling en uitvoering van een economisch verantwoorde bioreactor voor bacteriegeassisteerde fytoremediatie
Authors: Ghoos, Lode
Advisors: THOMASSEN, Leen
SMEETS, Peter
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: PSMT bvba te Lommel saneert mazoutverontreinigingen in bodems en grondwater. De laatste stap in het saneringsproces is bacteriegeassisteerde fytoremediatie. Daartoe zijn relatief grote hoeveelheden bacteriën nodig, waarvan het opkweken een dure aangelegenheid is. Deze masterproef gaat na of het mogelijk is een betaalbare bioreactor te bouwen om batchvolumes van ca. 250 liter geschikte bacteriën in op te kweken. Daarnaast ontwikkelt deze masterproef een budgetvriendelijke voedingsbodem om in deze reactor te gebruiken. De basis van de reactor is een vergistingstank van ca. 300 liter. Deze tank wordt omgebouwd tot een bioreactor met enkel de essentiële onderdelen, met name een beluchtings- en mengsysteem. Voor het opwarmen, koelen, incuberen, steriliseren, staal nemen en enten zijn oplossingen bedacht. Het steriliseren van de reactor door tyndalliseren, een oude verwarmingstechniek die werkt zonder drukverhoging, wordt toegepast. Opwarmen, koelen en incuberen gebeurt met een omgebouwde brouwketel die nu dienst doet als een warmtewisselaar. Steriele stalen worden genomen door een deel van de leidingen van de bioreactor te ontkoppelen. In het labo worden deze stalen verder geanalyseerd. De budgetvriendelijke voedingsbodem bestaat uit kunstmest, kristalsuiker en gistextract. De ontworpen en gebouwde reactor voldoet aan de gestelde eisen. Op laboschaal zijn de bruikbaarheid van het voedingsmedium en de sterilisatiemethode bewezen. Ook in de bioreactor zijn de resultaten positief en is het mogelijk een monocultuur te kweken.
Notes: master in de industriële wetenschappen: biochemie
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24517
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-5e1b-41fd-80cd-967ceee384c2.pdf3.16 MBAdobe PDFView/Open
00000000-0305-495f-a070-b969a7adb07c.pdf907.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

36
checked on May 25, 2022

Download(s)

22
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.