Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24527
Title: Analysis of calibration, accuracy and uncertainty of activity meters in nuclear medicine
Authors: Vromans, Michiel
Advisors: RENIERS, Brigitte
SCHROEYERS, Wouter
BAETE, Kristof
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: In de nucleaire geneeskunde worden radiofarmaca voor de toediening gemeten in een activiteitsmeter. De gebruikte calibratiefactor is aanbevolen door de producent en werd bepaald voor standaard 5 ml NIST ampoules. In de klinische routine worden echter andere geometrieën gebruikt waardoor de meting vaak afwijkend is. Deze afwijkingen zijn vnl. te wijten aan 3 factoren: volume, positie en container type. Het doel van deze thesis is de concrete bepaling van de invloeden en het bepalen van correctiefactoren voor F-18, Tc-99m, I-123 en In-111 door middel van experimenten. Bijkomend evalueert deze thesis de mogelijkheid tot traceren van de activiteit aan een secundaire standaard. De invloed van de positie werd bepaald door de isosensitiviteit op te meten. Die van de container door het meten van de activiteitsconcentratie van een stockoplossing in vaak gebruikte recipi ënten. De invloed van het volume werd bepaald door een geconcentreerde oplossing te meten en te verdunnen. Als interne referentie wordt een gamma counter ge ntroduceerd die gerefereerd werd aan de Fidelis ionisatiekamer van het SCK. De bepaling van de activiteit met de activiteitsmeter is zo traceerbaar naar een secundaire standaard. Om de accuraatheid van de gamma counter te garanderen wordt een kwaliteitscontrole programma aanbevolen. Het FANC stelt in een besluit dat de meting maximaal 5% afwijkt van de activiteit mag bedragen. De experimenten tonen aan dat er een correctie nodig is voor de positie en het type container.
Notes: master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie-nucleaire technieken / medisch nucleaire technieken
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24527
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-42e6-42e9-89bd-b1f1355f0089.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open
00000000-8f37-48e3-82e2-90710d1458e8.pdf6.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.