Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24528
Title: Ontwikkeling en implementatie van een ios-app voor de berekening en optimalisatie van hyperstatische balken
Authors: Bloemen, Ruben
Jehaes, Jelle
Advisors: VANDOREN, Bram
MELARD, Phil
STEENSELS, Rik
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Studiebureau AB Associates krijgt op werven vaak vragen over aanpassingen van een structuur (plaatsing van kolommen e.d.). Daarom is er nood aan een handige tool om balken op de werf te controleren. Dit zou een grote tijdsbesparing voor het bedrijf opleveren. Het bedrijf kan zo een flexibelere houding aannemen tegenover de architect. De tijdswinst zorgt uiteindelijk ook voor een kostenbesparing. De masterproef creëert deze tool in de vorm van een app om hyperstatische balken te berekenen. De app bepaalt het optimale stalen profiel en bij betonbalken optimaliseert de app de hoofdwapening, de dwarskrachtwapening en de hoogte. Uiteindelijk controleert de app ook de doorbuiging van de liggers. Het ontwikkelen van de app gebeurt in Xcode, een ontwerpplatform voor Apple. Eerst wordt de eindige-elementenmethode geïmplementeerd in de app om de snedekrachten in de liggers te bepalen. Vervolgens hanteert de app de Eurocodes om de ligger te dimensioneren en de doorbuiging te bepalen. Uiteindelijk worden de resultaten uit de app vergeleken met resultaten uit bestaande software. De snedekrachten en de dimensionering van de balken uit de app komt goed overeen met de resultaten uit bestaande software. Enkele controles in de app werden veilig benaderd. Dit leidt in sommige gevallen tot conservatieve berekeningen. De app kan dus verbeterd worden door deze controles verder uit te werken.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24528
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-aa70-4e19-bb63-ae9417271a9a.pdf21.84 MBAdobe PDFView/Open
00000000-20f6-49c5-ac41-e5c3ff219972.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

30
checked on May 26, 2022

Download(s)

20
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.