Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24529
Title: Omzetting van de Europese EPBD-richtlijn in België ten opzichte van Frankrijk, Luxemburg en Nederland
Authors: Brant, Nikita
Mertens, Jessie
Advisors: VANDOREN, Bram
VANNITSEN, Pascal
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Het objectief van de thesis omvat de vergelijking van de implementatie van de Europese energieprestatierichtlijn in België, Luxemburg, Frankrijk en Nederland. De focus ligt hierbij op EPB-werken voor nieuwbouw en renovatie van residentiële gebouwen. De vergelijking gebeurt vanuit het standpunt van het Vlaams Gewest; de implementatie door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, Luxemburg, Frankrijk en Nederland wordt vergeleken met de implementatie door het Vlaams Gewest. Om tot deze vergelijking te komen, wordt eerst de Europese richtlijn uiteengezet waarmee een overzicht bekomen wordt van de vereisten opgelegd vanuit Europa. Daarna worden de implementaties in de verschillende regio's bestudeerd waarbij voor elke regio de indicatoren met betrekking tot EPB-werken opgelijst en uiteengezet worden. Daaruit blijkt dat niet alle regelgevingen dezelfde indicatoren gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de E-peilindicator die zowel in het Vlaams en Waals Gewest als in Frankrijk geïmplementeerd is, met weliswaar een paar verschillen, terwijl de andere regio's deze indicator niet of niet meer hanteren. De vergelijking wordt gemaakt door per indicator na te gaan welke factoren deze beïnvloedt om zo eenvoudig het verschil te staven. Het doel van de thesis is een hulpmiddel creëren voor Vlaamse bedrijven die de bedoeling hebben hun activiteiten uit te breiden naar de omliggende regio's. Deze leidraad moet de ondernemers in staat stellen vlot een overzicht te krijgen van de in acht te nemen afwijkingen in EPB-werken.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24529
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-6208-4f8d-88f9-716994b7f6ae.pdf2.74 MBAdobe PDFView/Open
00000000-08dc-4fff-a9da-47881af6f637.pdf715.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 22, 2022

Download(s)

8
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.