Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24532
Title: Onderzoek naar mogelijkheden om de milieu-impact van Vlaamse woningen te verlagen
Authors: Grauwen, Thomas
Jans, Bernd
Advisors: KNAPEN, Elke
MEEX, Elke
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Duurzaam bouwen is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Met de milieu-impact van bouwmaterialen wordt bij het ontwerp van een gebouw echter zelden rekening gehouden. Architecten, ingenieurs en aannemers werken vaak met conventionele materialen zonder stil te staan bij alternatieve materialen die mogelijk even geschikt zijn en een lagere milieu-impact hebben. Deze masterproef stelt als doel de opbouw van vloeren op volle grond, tussenvloeren, platte en hellende daken en binnen- en buitenwanden bij tweeëntwintig bestaande ééngezinswoningen te analyseren en hiervoor alternatieve materialen te zoeken die de milieu-impact van de woning kunnen verlagen. De evaluatie van de milieu-impact gebeurt op basis van de MMG-milieuprofielen databank en het NIBE-milieuclassificatiesysteem. De praktische haalbaarheid van deze alternatieven wordt bestudeerd rekening houdend met kostprijs, draagvermogen en thermische isolatie. Vervolgens worden de resultaten afgetoetst bij architecten, ingenieurs en aannemers door middel van interviews. Deze masterproef besluit dat de Vlaamse bouwwereld openstaat voor alternatieven, met een betere milieu-impact, onder voorwaarde dat deze economisch en qua dikte vergelijkbaar zijn met de conventionele materialen. Dit geldt voornamelijk voor een alternatieve opbouw in de platte daken, alternatieve isolatiematerialen in hellende daken en buitenwanden en alternatieve materialen in niet-dragende binnenwanden. Tot slot ontbreekt er in de praktijk soms kennis over een aantal alternatieven.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24532
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-0246-4f69-9332-483fc91d0e36.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

50
checked on May 15, 2022

Download(s)

34
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.