Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24533
Title: Implementeren van de Lean 5S-methode op een bouwwerf
Authors: Hendrikx, Michaël
Stroobants, Maxim
Advisors: DEGEE, Herve
HAMPTON, Birger
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef onderzoekt de tijds- en geldwinst die men kan boeken door de Lean-methode 5S op een bouwwerf te implementeren. In de bouwsector zijn er veel zogenaamde 'verspillingen' volgens Lean die men kan elimineren. Daarnaast wordt er een standaardwerfcontainer ontworpen om 5S door te trekken naar eender welke werf. Bovendien gaat men het Just-In-Time-principe toepassen op reserveonderdelen om te onderzoeken of dit een economisch voordeel biedt. In het praktisch onderzoek wordt 5S geïmplementeerd in een bestaande werfcontainer. Met behulp van tijdsmetingen wordt de situatie ervoor en erna bepaald. Het belang van de instandhouding van het 5S-systeem wordt ook nagegaan via tijdsmetingen. Deze resultaten worden verwerkt via verschillende formules in allerhande situaties. Het ontwerp van de standaardwerfcontainers gebeurt door Lean-systemen te ontwikkelen. Van dit alles wordt ook de economische impact bepaalt door de kosten en de opbrengsten te vergelijken. Deze masterproef concludeert dat er een beperkt economisch voordeel ontstaat wanneer men 5S implementeert in een materiaalcontainer. Er wordt aanbevolen om te onderzoeken of het nuttig is om 5S te implementeren over een gehele werf. Daarnaast blijkt dat het Just-in-time-principe bij reserveonderdelen enkel een significant voordeel biedt indien de werf kort bij het magazijn van de aannemer gelegen is. Tenslotte wordt er aanbevolen om de standaardwerfcontainers verder te ontwikkelen en te onderzoeken met het oog op standaardiseren en instandhouden.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24533
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-326b-4301-8043-d2b9d0021216.pdf3.26 MBAdobe PDFView/Open
00000000-0be7-4795-bb0b-7ad2749d70d3.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

28
checked on May 22, 2022

Download(s)

28
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.