Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25450
Title: De (on)partijdigheid van de vergunningverlenende overheid
Authors: VERBIST, Stijn 
Issue Date: 2017
Source: TROS (Brugge), 2017(86), p. 134-137
Abstract: 1. De omstandigheden dat de overheid die de socio-economische vergunning heeft verleend, eigenaar is van het merendeel van de terreinen en gebouwen van het kwestieuze project, dat zij aan de tussenkomende partij een volmacht heeft gegeven tot het indienen van de verkavelingsaanvraag en vervolgens een verkavelingsvergunning en stedenbouwkundige vergunning voor het kwestieuze project heeft verleend, volstaan niet om te dezen een schending van het onpartijdigheidsbeginsel aan te nemen. 2. De omstandigheid dat de overheid die de socio-economische vergunning heeft verleend met de aanvrager van de vergunning een “convenant met betrekking tot de realisatie van het parkeer-, woon-, winkel-, en werkproject” heeft afgesloten en luidens welk convenant de overheid zich – samen met de aanvrager – “tot doel (stelt) het Project (…) te realiseren volgens de door de partijen gekende plannen in de periode 2014-2018” en zich “engag[eert] zich om daartoe maximaal samen te werken en alle nodige en nuttige inspanningen te leveren, houdt wel een schending in van het onpartijdigheidsbeginsel nu de overheid er geenszins toe gehouden was om het kwestieuze convenant te sluiten en evenmin aantoont of aannemelijk maakt dat zij niet eerst nog kon terugkomen op de in het convenant aangegane verbintenissen.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/25450
ISSN: 1371-8274
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2019
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
De onpartijdigheid.pdf
  Restricted Access
Published version129.44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 20, 2022

Download(s)

4
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.