Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25803
Title: De kennisgevingsplicht bij adreswijziging in de loop van een procedure vs. de opzoekingsplicht bij betekening
Authors: VAN DEN BERGH, Bart 
Issue Date: 2015
Source: Rechtskundig weekblad, 79(19), p. 739-743
Abstract: Uit art. 40, tweede en vierde lid Ger.W. volgt dat de betekening aan de procureur des Konings onbestaande is wanneer de partij op wier verzoek zij werd verricht de woonplaats, de verblijfplaats of de gekozen woonplaats in BelgiĆ« of in het buitenland van degene aan wie betekend wordt, kende of had moeten kennen. De rechter gaat in het licht van de feitelijke omstandigheden van de zaak na of deze partij redelijke stappen heeft gezet om deze woon- of verblijfplaats te achterhalen.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/25803
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2020
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (2).pdf
  Restricted Access
Published version147.79 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 20, 2022

Download(s)

6
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.