Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25808
Title: Het subsidiaire karakter van de verrijking zonder oorzaak bekeken vanuit procesrechtelijke bril: de contouren verfijnd?
Authors: Van Den Bergh, Bart 
Issue Date: 2015
Source: Rechtskundig weekblad, 79(24), p. 941-946
Abstract: De rechter is ertoe gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke rechtsregels. Hij heeft de verplichting, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, ambtshalve de rechtsgronden op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen. Hiermee moeten worden gelijkgesteld de feiten die de rechter zelf naar voor heeft gebracht uit de elementen die hem regelmatig door de partijen werden voorgelegd.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/25808
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2020
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (1).pdf
  Restricted Access
Published version196.59 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.