Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25810
Title: Voorlopig geen (partij)getuige naar Belgisch recht
Authors: Van Den Bergh, Bart 
Issue Date: 2017
Source: Rechtskundig weekblad, 80(17), p. 655-659
Abstract: Uit de artikelen 934, 937 en 946, eerste lid Ger.W. en uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het aan de rechter staat, ook al is de verklaring onder eed afgelegd, om vrij de bewijswaarde van de getuigenis te beoordelen, hierbij rekening houdende met alle elementen dienstig ter inschatting van de geloofwaardigheid ervan.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/25810
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2019
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (3).pdf
  Restricted Access
Published version153.06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 17, 2022

Download(s)

6
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.