Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25815
Title: Over de taak van de rechter, het recht van verdediging en het ambtshalve toepassen van rechtsregels: geldt dit ook voor de bewijsregels?
Authors: VAN DEN BERGH, Bart 
Issue Date: 2017
Source: Rechtskundig weekblad, 81(5), p. 175-180
Abstract: Door een vordering af te wijzen op grond van de ambtshalve aangevoerde reden dat de eiser geen akte voorlegt waaruit de beweerde verbintenis van de verweerder tot betaling van een bedrag van 56.017,28 voor tuin- en terrasaanleg zou kunnen blijken en om reden dat het bewijs door getuigen en feitelijke vermoedens niet is toegelaten, aangezien de te bewijzen rechtshandeling een overeenkomst betreft waarvan de waarde 375 euro te boven gaat, zonder dit middel aan de tegenspraak van de partijen te onderwerpen, schendt de rechter het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/25815
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2019
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (1).pdf
  Restricted Access
Published version173.13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 19, 2022

Download(s)

6
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.