Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25818
Title: Over in solidum-gehoudenheid, wettelijke indeplaatsstelling, de actio judicati en verjaring
Authors: VAN DEN BERGH, Bart 
Issue Date: 2018
Source: Rechtskundig weekblad, 81(18), p. 778-782
Abstract: 1. Krachtens art. 1251, 3° BW geschiedt indeplaatsstelling van rechtswege ten voordele van hem die, met anderen of voor anderen tot betaling van een schuld gehouden zijnde, er belang bij had deze te voldoen. Deze indeplaatsstelling geldt niet alleen ingeval de nagekomen verbintenis strekt tot de betaling van een geldsom, maar evenzeer wanneer het een verbintenis om iets te doen betreft. 2. Elk veroordelend vonnis doet een rechtsvordering ontstaan tot tenuitvoerlegging van de veroordeling. Deze rechtsvordering, actio judicati genoemd, verjaart overeenkomstig art. 2262bis, § 1, eerste lid BW door verloop van tien jaar te rekenen vanaf het vonnis. De regresvordering die de wegens een misdrijf tot herstel veroordeelde persoon instelt op grond van art. 1251, § 3 BW tegen de hoofdelijk of in solidum veroordeelde mededader, is een actio judicati. De omstandigheid dat de regresvordering niet strekt tot de uitvoering van het herstel zelf, maar tot restitutie van een deel van de kosten gemaakt ter uitvoering van de opgelegde herstelmaatregel, doet daaraan niet af.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/25818
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2020
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (4).pdf
  Restricted Access
Published version143.8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 25, 2022

Download(s)

4
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.