Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25842
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAPPERMONT, Niels-
dc.contributor.authorBONNE, Tom-
dc.contributor.authorLEROY, Julie-
dc.date.accessioned2018-04-11T10:13:44Z-
dc.date.available2018-04-11T10:13:44Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationAlgemeen Fiscaal Tijdschrift, 69(3), p. 35-39-
dc.identifier.issn0772-6465-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/25842-
dc.description.abstractNa jaren van uitstel en afstel is het Nationaal Pandregister eindelijk een feit. De wet van 11  juli 2013 (hierna: wet roerende zekerheden) creëerde het pandregister, en delegeerde de opdracht om de werking ervan te regelen aan de Koning.1 Die taak is volbracht bij koninklijk besluit van 14  september 2017.2 Door de publicatie van dit KB in het Belgisch Staatsblad zal de wet roerende zekerheden vanaf 1 januari 2018 in werking kunnen treden. Jammer genoeg hebben de jarenlange besluitvormingen en heroverwegingen er (mogelijk) niet voor gezorgd dat die wetgeving de fiscale grondbeginselen respecteert. Uit wat volgt zal immers blijken dat, niettegenstaande het gegeven dat de wet roerende zekerheden een in de eerste plaats burgerrechtelijke aangelegenheid regelt, de bestaande regeling mogelijk ook een problematiek van fiscaalrechtelijke aard met zich meebrengt.-
dc.language.isonl-
dc.subject.otherretributie; legaliteitsbeginsel; belasting-
dc.titleVergoeding pandregister: een retributie of toch maar een belasting...?-
dc.typeJournal Contribution-
dc.identifier.epage39-
dc.identifier.issue3-
dc.identifier.spage35-
dc.identifier.volume69-
local.bibliographicCitation.jcatA1-
local.type.refereedRefereed-
local.type.specifiedArticle-
item.contributorBONNE, Tom-
item.contributorAPPERMONT, Niels-
item.contributorLEROY, Julie-
item.validationvabb 2020-
item.fulltextWith Fulltext-
item.fullcitationAPPERMONT, Niels; BONNE, Tom & LEROY, Julie (2018) Vergoeding pandregister: een retributie of toch maar een belasting...?. In: Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 69(3), p. 35-39.-
item.accessRightsRestricted Access-
crisitem.journal.issn0772-6465-
Appears in Collections:Research publications
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pandregister (1).pdf
  Restricted Access
Peer-reviewed author version115.75 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Pandregister 35-39-37-41.pdf
  Restricted Access
Published version90.75 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show simple item record

Page view(s)

32
checked on Mar 8, 2022

Download(s)

12
checked on Mar 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.