Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/2616
Title: Rittenplanning met gecombineerde ophaling en levering
Authors: VAN GOMPEL, Karen
Advisors: JANSSENS, G.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: Dit eindwerk behandelt het onderwerp "Rittenplanning met gecombineerde ophaling en levering". De essentie van een rittenplanningsprobleem met ophaling en levering, bestaat uit het opbouwen van een verzameling van routes zodat transportverzoeken, bestaande uit een ophaling en/of een levering, naar tevredenheid van de klanten worden afgehandeld. Het werk start met een korte inleiding op de materie door middel van een motivering van de keuze voor dit onderwerp. Hierbij komt de omkadering van het onderwerp aan bod. In het tweede deel van dit eerste inleidende hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet kort uitgelegd. In hoofdstuk twee wordt gestart met een theoretisch onderzoek. In dit hoofdstuk komt een literatuurstudie van rittenplanningsproblemen aan bod. Vier klassieke rittenplanningsproblemen worden behandeld. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar het rondritplanningsprobleem of 'vehicle routing problem'. Het einde van dit tweede hoofdstuk behandelt de algemene karakteristieken van rittenplanningsproblemen, zonder onderscheid tussen de eerder besproken types rittenplanningsproblemen. Een derde hoofdstuk gaat dieper in op rittenplanningsproblemen met ophaling en levering. In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt gekeken naar verschillende manieren om een onderscheid te maken tussen diverse soorten rondritplanningsproblemen. Vervolgens wordt overgegaan tot de bespreking van een algemeen optimalisatiemodel voor het rondritplanningsprobleem met ophaling en levering. Een derde en laatste gedeelte van dit hoofdstuk betreft de toevoeging van tijdsvensters aan rittenplanningsproblemen met ophaling en levering. Hoofdstuk vier en vijf vormen het praktische gedeelte van deze eindverhandeling. In hoofdstuk vier wordt het rondritplanningsprobleem met eenheidsladingen of VRPFC besproken. In een eerste deel wordt een beschrijving gegeven van dit VRPFC, met tot slot de wiskundige formulering van het model. Vervolgens wordt het concept Lagrange relaxatie algemeen uitgelegd, waarna de toepassing van deze techniek in het VRPFC bekeken wordt. Een derde deel beschrijft een heuristische oplossingsprocedure, waarna twee kleine voorbeelden uitgewerkt worden om deze procedure verder te verduidelijken. Hoofdstuk vijf behandelt een rondritplanningsprobleem met eenheidsladingen en tijdsvensters. Dit hoofdstuk bekijkt de toevoeging van tijdsvensters aan het VRPFC uit hoofdstuk vier. Het eerste deel wordt opnieuw gevormd door een beschrijving van het probleem. Vervolgens wordt een mogelijke heuristische oplossingsprocedure voorgesteld, waarna deze procedure ge├»llustreerd wordt door middel van de toepassing ervan op een klein voorbeeld met dezelfde basisgegevens als het eerste voorbeeld uit hoofdstuk vier. Ter afsluiting van dit hoofdstuk en de volledige eindverhandeling worden tenslotte een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek gegeven.
Notes: 3de jaar Handelsingenieur - major Operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/2616
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van-gompel.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 27, 2022

Download(s)

8
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.