Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/26716
Title: De procesbekwaamheid van ouders en kinderen bij het instellen van een georganiseerd administratief beroep en een vernietigingsberoep bij de Raad van State tegen examenbeslissingen in het secundair onderwijs
Authors: DECOCK, Marie 
Issue Date: 2018
Source: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2017(4), p. 262-274
Abstract: Kinderen moeten hun belangen in rechte kunnen verdedigen. Ook in het onderwijscontentieux moet een kind die mogelijkheid hebben. Hierbij rijst een aantal vragen: wat zijn de juridische gevolgen van het minderjarig zijn van een kind inzake zijn procesbekwaamheid om op te treden tegen de beslissing van een klassenraad om hem een oriënteringsattest C toe te kennen? Kunnen ouders optreden tegen een dergelijk oriënteringsattest in naam van hun meerderjarig kind? Verschilt die regeling bij een georganiseerd administratief beroep met de procedure bij de Raad van State? Deze bijdrage beoogt uiteen te zetten wie in naam van het kind een initiatief kan nemen tot het op ontvankelijke wijze instellen van een georganiseerd administratief beroep en een vernietigingsberoep bij de Raad van State, in het kader van examenbeslissingen in het secundair onderwijs. In een eerste onderdeel wordt onderzocht of het minderjarig zijn van het kind een absolute hakbijl is voor zijn eigen procesonbekwaamheid en de procesbekwaamheid van zijn ouders (I). Het tweede onderdeel focust op de vraag of het meerderjarig worden van het kind er in elk geval voor zorgt dat hij procesbekwaam is en of dit ervoor zorgt dat zijn ouders niet meer in zijn naam kunnen optreden (II). Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen het instellen van een georganiseerd administratief beroep en het instellen van een vernietigingsberoep bij de Raad van State.
Keywords: procesbekwaamheid; Raad van State; ouderlijk gezag; georganiseerd administratief beroep; meerderjarig; minderjarig; examenbeslissing; secundair onderwijs
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/26716
ISSN: 0778-0443
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2020
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. DECOCK, De procesbekwaamheid van ouders en kinderen.pdf
  Restricted Access
Published version142.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 19, 2022

Download(s)

14
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.