Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/28476
Title: Frame invites #2: sabotage
Contributors/Performers: van Endert, Ken
Bijnens, John 
Lemmens, Stef
Van de Weyer, Tiana
Grondelaers, Sofie
Roes, Remco 
Ceyssens, Patrick 
Issue Date: 2019
Abstract: Sabotage is een intieme, creatieve vorm van weerstand: alleen wie innig vertrouwd is met de werking van een systeem kan het van binnenuit verstoren. Sabotage is gecultiveerde wrijving tussen materie en maker, proces en product. Wat betekent het dan wanneer, binnen een oververzadigde beeldcultuur, een beeld, een kunstwerk, een ruimte zichzelf gaat saboteren? De onderzoeksgroep FRAME ( PXL-MAD en UHasselt ) nodigt voor de derde keer i.s.m. Dommelhof enkele veel belovende jonge kunstenaars uit. FRAME focust op onconventionele vormen van kennisoverdracht die leiden tot nieuwe denkkaders voor beeldenen ruimtes. FRAME collaboreert in deze expo met uitgenodigde kunstenaars om stokken in de wielen van het kijken te steken. Deelnemende kunstenaars zijn Sofie Grondelaers, Tiana Van de Weyer, Ken van Endert, Stef Lemmens en John Bijnens.
Keywords: sabotage
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/28476
Discipline: beeldende kunsten
Research Context: 'FRAME invites' is a curatorial project that aims to explore, deepen or problematise a visual/spatial argument through the process of exhibiting itself.
Related Info: Dommelhof, Neerpelt
Category: AOR
Type: Artistic/designerly creation
Appears in Collections:Artistic/designerly creations

Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.