Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/3121
Title: Real-time volgen en identificeren van producten in de supply chain m.b.v. RFID
Authors: PALMANS, Joris
Advisors: SCHREURS, J.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: RFID is een techniek die gebruikt wordt om producten en verpakkingen snel, draad- en contactloos te scannen, te identificeren en te volgen in logistieke ketens. Met RFID kunnen producten worden gescand zonder menselijke inspanningen waardoor het mogelijk wordt om de goederen vaker te scannen. Dit geeft een beter inzicht in de locatie van de producten en de veranderingen hierin. Op deze manier kan efficiënter worden gewerkt, wat kostenbesparing met zich meebrengt en lagere voorraden mogelijk maakt. Daarnaast is er minder out-of-stock en kan diefstal in de keten worden voorkomen alsook de namaak van producten. Om de technologie te kunnen begrijpen, gaan we eerst een beeld vormen van wat de belangrijkste elementen zijn voor een RFID-systeem. Een RFID-systeem bestaat uit drie grote elementen: de tag, de reader en de middleware. Aangezien er tal van toepassingen bestaan voor RFID werden er verschillende soorten tags en readers ontwikkeld. Deze zullen kort besproken worden in het tweede hoofdstuk. RFID wordt vaak aanzien als de opvolger van de barcode. De implementatie ervan brengt echter zowel voordelen als nadelen met zich mee. De aandacht hiervoor zal eerst gevestigd worden op de technologische voor - en nadelen die RFID zelf met zich meebrengt. Vervolgens wordt er een vergelijking gemaakt met de lineaire barcode en wordt er gekeken waar de struikelblokken zitten. Om de technologie op grote schaal te kunnen gebruiken, moet men trachten er een robuust en uitgewerkt systeem van te maken en lock-ins te vermijden om zo een compatibel systeem te bekomen. Hiervoor is EPCglobal als standaard opgetreden. De elektronische productcode is een standaard voor de identificatiecodes van RFID-tags. De werking van deze standaard bestaat uit verschillende onderdelen, zoals onder andere het ID-systeem, die uitvoerig worden besproken in het tweede hoofdstuk. In het hierop volgende hoofdstuk worden de belangrijkste toepassingsgebieden die in onze maatschappij voorkomen bondig besproken. De volgende toepassingsgebieden zullen aan bod komen en ook de voordelen zullen steeds vermeld worden: item tracken en tracen, voorraadbeheer en controle, asset monitoring en management, anti-diefstal en elektronische betaling. Eén van de meest besproken problemen in verband met de technologie is het probleem met de privacy van de klant en de beveiliging. Hier wordt in deze thesis dan ook uitvoerig op ingegaan. In de eerste plaats wordt de security besproken waarbij aangehaald wordt welke soort aanvallen er bestaan en hoe men zich hiertegen kan weren. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de privacy van de klant: de manieren waarop de privacy kan geschonden worden en de oplossingen hieromtrent. Bij het invoeren van de RFID-technologie is het belangrijk om gestructureerd te werk te gaan. Om alles in goede banen te leiden, kan er een framework gebruikt worden dat een stappenplan opzet. Dit framework zal in vier stappen besproken worden: het identificeren van het bedrijfsprobleem, het definiëren van oplossing en de pilot, de technologische infrastructuur, behouden en verbeteren. Een doel van deze thesis is om na te gaan welke verbeteringen RFID met zich meebrengt bij de invoering ervan in een supply chain. In de literatuur kunnen we zien dat er hieromtrent verbeteringen zijn op drie vlakken: 1. Verbetering zichtbaarheid van de data; 2. Verbetering accuraatheid van de data; 3. Verbetering tijdlijnen van de data. In het laatste deel van de literatuurstudie worden de kosten en de baten van de implementatie van een RFID-systeem besproken. Dat deze technologie veel voordelen met zich meebrengt, staat buiten kijf maar er moet ook gekeken worden naar de economische haalbaarheid van een dergelijke implementatie. In dit deel wordt er een overzicht gegeven van de kosten en de baten die voorkomen. De twee laatste hoofdstukken gaan over de gevalstudie BGN. BGN is momenteel bezig met de implementatie van een RFID-systeem in hun supply chain. Met deze implementatie trachten ze beter te gaan inspelen op de wensen van de klant en de supply chain efficiënter te maken. Een eerste hoofdstuk van de gevalstudie geeft een korte schets van de huidige situatie van het bedrijf en haar strategieën. Ook wordt er beschreven hoe men het RFID-systeem geïmplementeerd heeft en welke processen er gewijzigd zijn. In een laatste deel wordt het verschil in kosten en baten weergegeven met betrekking tot de barcode en RFID. Ten slotte worden de resultaten die men in de praktijk bekomen heeft, vergeleken met de theorie. Hierbij worden de verschillen en overeenkomsten benadrukt.
Notes: 3de Jaar Handelsingenieur - Beleidsinformatica
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/3121
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
palmans.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 27, 2022

Download(s)

4
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.