Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/32741
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWUYTS, Tim-
dc.date.accessioned2020-12-01T09:49:57Z-
dc.date.available2020-12-01T09:49:57Z-
dc.date.issued2020-
dc.date.submitted2020-12-01T07:40:07Z-
dc.identifier.citationPintens, Walter; Declerck, Charlotte (Ed.). Patrimonium 2020, p. 235 -323-
dc.identifier.isbn9789048639953-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/32741-
dc.description.abstractDe wet van 17 maart 2013 schreef een nieuwe rechtsfiguur in het Burgerlijk Wetboek in, nl. de buitengerechtelijke bescherming (ook wel 'zorgvolmacht' genoemd). De vraag rijst in welke mate deze rechtsfiguur het doel heeft bereikt dat werd beoogd bij de inschrijving ervan. Om dit te evalueren werd een empirisch onderzoek uitgevoerd door de masterstudenten van de UHasselt, een grondige analyse doorgevoerd van de rechtsliteratuur en de gepubliceerde rechtspraak en werden cijfers opgevraagd bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat m.b.t. het aantal geregistreerde zorgvolmachten. In deze bijdrage worden de onderzoeksresultaten gepubliceerd en worden aanbevelingen zowel voor de beleidsmaker als de praktijk geformuleerd.-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofseriesPatrimonium-
dc.titleZorgvolmachten: een zegen of een vloek?-
dc.typeBook Section-
local.bibliographicCitation.authorsPintens, Walter-
local.bibliographicCitation.authorsDeclerck, Charlotte-
dc.identifier.epage323-
dc.identifier.spage235-
local.bibliographicCitation.jcatB2-
local.type.refereedRefereed-
local.type.specifiedBook Section-
local.provider.typePdf-
local.bibliographicCitation.btitlePatrimonium 2020-
local.uhasselt.uhpubyes-
item.accessRightsClosed Access-
item.validationvabb 2022-
item.fullcitationWUYTS, Tim (2020) Zorgvolmachten: een zegen of een vloek?. In: Pintens, Walter; Declerck, Charlotte (Ed.). Patrimonium 2020, p. 235 -323.-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Research publications
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ordner1.pdf
  Restricted Access
Proof of peer review1.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show simple item record

Page view(s)

38
checked on Jun 9, 2022

Download(s)

8
checked on Jun 9, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.