Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/3509
Title: Improving realistic feeling of touching virtual objects by using audio feedback
Authors: LOOFFEN, Ilse
Advisors: RAYMAEKERS, C.
Issue Date: 2007
Abstract: Wanneer we rondlopen in de echte wereld maken we zoveel mogelijk gebruik van onze zintuigen om nieuwe informatie te verwerken. Met deze thesis willen we de gewaarwording van de virtuele wereld verbeteren door ook zoveel mogelijk gebruik te maken van deze zintuigen. In het eerste onderdeel van deze thesis wordt uitgelegd hoe het tastzintuig gebruikt kan worden in virtuele werelden. Hier wordt ook wel naar verwezen met de term Haptics. Er wordt uitgelegd wat Haptics zijn en de drie onderzoeksgebieden Human Haptics, Machine Haptics en Computer Haptics worden verder besproken. Vervolgens zoeken we een manier om contacten zo realistisch mogelijk te laten overkomen bij de gebruiker door een combinatie te maken van Haptics en Audio. De basisbegrippen van geluid worden aangehaald en een aantal audio synthese technieken worden besproken. Het fysische modellerings algoritme blijkt uiteindelijk het beste geschikt voor het genereren van contactgeluiden. In het laatste onderdeel wordt de implementatie van dit algoritme besproken. Het genereren van krasgeluiden wordt gedaan door het audioalgoritme uit te breiden. Voor het krassen wordt er vanuit gegaan dat bij het bewegen over het oppervlak van het object de oneffenheden kleine krachtimpulsen veroorzaken die hoorbaar gaan zijn in het geluid. Tenslotte volgt een algemene conclusie over deze thesis.
Notes: Master in de Informatica - Human-computer interaction
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/3509
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
looffen.pdf4.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 16, 2022

Download(s)

4
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.