Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/35355
Title: Onderzoek naar het gebruik van een tool die het mobiliteitsprofiel van een school in kaart brengt
Authors: Cornu, Sven
Advisors: JANSSENS, Davy
Issue Date: 2021
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef is tot stand gekomen uit een onderzoek in het deel studio van het opleidingsonderdeel ‘4321 Masterproef en studio’. Hieruit bleek dat er heel wat instanties, tools en werkwijzen bestaan die scholen, gemeenten en steden helpen om het verkeer in de schoolomgeving in kaart te brengen. De masterproef speelt hierop in en onderzoekt welke verschillende werkwijzen er reeds bestaan. Vervolgens wordt er aan de hand van dit onderzoek een samengestelde werkwijze uitgeschreven die het beste van elke werkwijze verzamelt. Een tweede doel van deze masterproef bestaat erin te kijken naar welke tools er reeds op de markt zijn die kunnen gebruikt worden om leerlingen, leerkrachten, ouders,… te bevragen naar hun verplaatsingsmethoden en dergelijke. Met deze tool wordt het in kaart brengen van het mobiliteitsprofiel van een school voor een stuk geautomatiseerd. In deze masterpoef worden de tools met elkaar vergeleken waarna er een aanzet tot een allesomvattende tool gegeven wordt. Ook het potentieel van deze tool wordt hierbij in kaart gebracht.
Notes: master in de mobiliteitswetenschappen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/35355
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
618a14bf-82b8-4ada-b90a-dd40d0bbe9b2.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

32
checked on Jul 5, 2022

Download(s)

20
checked on Jul 5, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.