Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/3986
Title: De relevantie van milieurechtvaardigheid of environmental justice voor het juridische kader in ht Vlaams Gewest. Toetsing aan de hand van een eerste praktijkstudie
Authors: PIRENS, Sara
Requilé, K.
VANHEUSDEN, Bernard 
Issue Date: 2006
Source: Milieu- en Energierecht. p. 40-55
Abstract: Milieurechtvaardigheid of environmental justice is tot op heden vooral in de VS bekend. Het houdt in dat geen groep van mensen een onevenredig deel aan negatieve milieugevolgen mag dragen en dat bewoners van verontreinigde gebieden voldoende inspraak moeten krijgen in het beleid met betrekking tot deze verontreiniging. Fundamenteel onderzoek hieromtrent is enkel in de VS terug te vinden. Voorliggende bijdrage bespreekt de resultaten van een eerste omvangrijke gevalstudie in het Vlaams Gewest. De resultaten ervan worden getoetst aan het bestaande Vlaamse juridische kader. Het onderzoek en de toetsing laten alvast uitschijnen dat milieu rechtvaardigheid in het Vlaams Gewest nog geen vanzelfsprekendheid is.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/3986
ISSN: 1373-4342
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2010
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.