Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/4967
Title: Demografie & samenleving
Authors: DE GROOTE, Patrick 
Truwant, V.
Issue Date: 2003
Publisher: Universitaire Pers Leuven
Abstract: 'Demografie & Samenleving' is het eerste wetenschappelijk basiswerk in het Nederlands over demografie. In 10 hoofdstukken komen omzeggens alle demografische aspecten aan bod, gaande van definities en basisprincipes, over databronnen, nataliteit, nuptialiteit en samenlevingsvormen, mortaliteit, bevolkingsgroei en -projecties, structuur van de bevolking, beleidsrelevante vraagstukken, tot wereldbevolking, en ruimtelijke mobiliteit. Samen geven deze aspecten een verantwoord inzicht in demografische kengetallen, evoluties, trends en gevolgen. Hoewel de demografische basisprincipes eveneens ruim aan bod komen is dit werk hoofdzakelijk sociaal-wetenschappelijk en niet zo zeer statistisch of wiskundig georiënteerd. Het handboek is multidisciplinair opgevat en biedt voor veel mensen die direct of indirect met demografie in aanraking komen een verrijkend raamwerk waarmee ze elementen uit hun eigen vakgebied kunnen analyseren. Rijkelijk geïllustreerd met tabellen, figuren, info's en bijlagen, wordt in 'Demografie & Samenleving' een verhelderende kijk gegeven op de Belgische, Nederlandse en tevens de Europese en mondiale demografische situatie. Uitgebreide bibliografische referenties, inhoudslijsten, een index en een vertalend lexicon maken het boek gebruiksvriendelijk voor elke lezer.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/4967
ISBN: 90-5867-302-2
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.