Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/5979
Title: Fytoremediatie van metaalverontreinigde bodems in de Kempen: haalbaar of niet?
Authors: VANGRONSVELD, Jaco 
THEWYS, Theo 
Verkleij, J.A.C.
Issue Date: 2005
Source: Bodem, 15(1). p. 21-23
Abstract: De interesse voor het gebruik van planten voor de sanering van bodems en ondiep grondwater, verontreinigd met zowel zware metalen als organische contaminanten, is enorm gegroeid. Ingegaan wordt op: de voorwaarden tot praktische haalbaarheid van fytoremediatie van de metaalverontreinigde gronden in de Nederlandse en Belgische Kempen. Het is duidelijk dat demonstratie-experimenten noodzakelijk zijn, niet alleen om de onderliggende economische implicaties op te helderen, maar ook om de beleidsmakers te overtuigen van de haalbaarheid van deze alternatieve strategie.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/5979
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.