Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/6436
Title: De rangschikking van landschappen en schadevergoeding, noot bij een arrest van het Hof van Beroep te Brussel
Authors: DRAYE, Annemarie 
Issue Date: 1997
Source: Publiekrechtelijke chronieken, p.2 - 3
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/6436
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.