Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8216
Title: Opwaarderen van klassieke chemie practica via ICT met toepassingen in TenCore en LabView
Authors: GUEDENS, Wanda 
Issue Date: 2000
Source: CST-Computers en multimedia op school en thuis, Antwerpen, 24-25.11.2000.
Abstract: Kernwoorden: multimedia, simulatie, anorganische chemie, geautomatiseerd experiment, potentiometrie, conductometrie, cryoscopie Tijdens het eerste luik van de uiteenzetting worden een aantal klassieke chemie experimenten opgewaardeerd gebruik makend van aangepast glaswerk dat via geschikte elektronische apparatuur gekoppeld wordt aan de PC en gecontroleerd wordt met behulp van LabView programma’s. De volgende geautomatiseerde experimenten worden voorgesteld: cryoscopische metingen, potentiometrische en conductometrische titraties. In het tweede gedeelte komen gesimuleerde toepassingen uit de anorganische chemie aan bod (kationen- en anionenanalyse, redoxreacties, …). Deze simulaties zijn geprogrammeerd in de auteurstaal TenCore en worden onder de vorm van een zelfstudiepakket aangeboden aan de studenten van de 2e kandidatuur scheikunde. Samengevat biedt het pakket de mogelijkheid een aantal parameters bij analytische scheidingsexperimenten te exploreren.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8216
Category: C2
Type: Conference Material
Appears in Collections:Non-affiliated authors
Research publications

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.