Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8655
Title: Werving en selectie van vrouwelijke professionals; marktanalyse van een sterk groeiende doelgroep in de arbeidsmarkt
Authors: SMITS, Annelies
Advisors: VAN HAEGENDOREN, M.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De beslissing 'wie zal leiden' is één van de grootste uitdagingen voor bedrijven. De leiders' cumulatieve beslissingen zullen ofwel de algemene prestatie van de onderneming verbeteren, ofwel de groei afremmen, haar cultuur verlagen en talentvolle topkandidaten voor afstoten. Maar talent is schaars. Er heerst een'global war for executive talent'. De kandidatenpool van toptalent bestaat daarenboven voor het overgrote deel uit mannen, ondanks dat er steeds meer meisjes universitaire studies afronden. Onderzoek heeft nochtans aangetoond dat genderdiversiteit in de bedrijfsleiding tot betere economische resultaten leidt. Vandaar dat steeds meer bedrijven overgaan tot een divers HR-beleid. Wat is de reden voor het lage aantal vrouwelijke kandidaten voor topfuncties? Hoe verloopt die werving en selectie van professionelen concreet? Zijn er verschillen tussen de rekrutering van vrouwelijke en mannelijke professionals op het vlak van eisen, voorkeuren en neutraliteit? Dat is de aanzet voor deze
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8655
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03211692007411c.pdf682.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 20, 2022

Download(s)

10
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.