Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8657
Title: Optimale grootte van een biomassa verwerkingsinstallatie in de Kempen: economische analyse
Authors: BONNEUX, An
Advisors: THEWYS, T.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In de Belgische en Nederlandse Kempen werden vanaf het einde van vorige eeuw tot midden jaren 70 zink en lood geraffineerd uit ertsen en steenkool gewonnen in de regio. Dit veroorzaakte, door de uitstoot van zware metalen, een grootschalige vervuiling van de naburige gronden. Doordat planten de zware metalen opnemen, halen de gewassen, geteelt op deze gronden, de Europese norm niet waardoor ze onverkoopbaar zijn. Een mogelijke oplossing hiervoor, is het overschakelen op het telen van alternatieve gewassen die niet bedoeld zijn voor consumptie. Bepaalde planten kunnen immers via de methode van fytoextractie gebruikt worden om zware metalen uit de grond te verwijderen en ze op te slaan in oogstbare plantendelen. De biomassa verkregen uit deze 'energieteelten' kan vervolgens in biomassa omgezet worden in groene energie. Deze eindeverhandeling tracht aan de hand van twee modellen, Fiala et al. (1997) en Jenkins (1997), de optimale grootte van een biomassa verwerkingsinstallatie te bepalen
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8657
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03209982007414c.pdf928.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.