Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8709
Title: Bodem- en grondwatersanering van Gebouw A-A1 bij Audi Brussels
Authors: VERHAEGEN, Pascal
Advisors: CARLEER, R.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Het doel van deze eindverhandeling is de uitwerking van een bodemsaneringsproject op het terrein van Audi Brussels ter hoogte van gebouw A-A1. Belangrijke factor hierin is de korte termijn waarop de verschillende fases van saneringsonderzoek en saneringsproject moesten worden doorlopen. De start van het oriënterend onderzoek (eind juli 2007) en de finalisatie van het saneringsproject (+/- 01/03/08) lag immers maar een achttal maanden uit elkaar. Meer tijd was er niet voor de realisatie van het gebouw omwille van de opstart van de productie van de nieuwe Audi A1. Om deze termijnen te kunnen aanhouden werden bepaalde overwegingen gemaakt en een aantal denkpistes onderzocht. Dit alles rekening houdend met de quasi parallel in uitvoering zijnde planning en realisatie van het bouwproject. Daarom wordt er eerst een korte beschrijving gegeven worden van de uitgevoerde bodem- en grondwateronderzoeken. Dit alles in het kader van de geldende ordonnantie van 13 mei 2004, met betrekking tot
Notes: PAV Milieucoördinator Niveau A
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8709
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06242032007P20c.pdf5.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 18, 2022

Download(s)

6
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.