Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8805
Title: Watergebaseerde bereiding van nanogestructureerde metaaloxide elektrodematerialen (RuO2, SrRuO3,(La1-xSrx)CoO3)
Authors: Pagnaer, John 
Advisors: Mullens, Jules
Van Den Rul, Heidi
Van Bael, Marlies
Issue Date: 2006
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De aardkorst bestaat voor het overgrote deel uit oxides. De mensheid doet al vele jaren inspanningen om deze oxides te reduceren tot metalen, zoals aluminium, koper, ijzer, .... Van metalen is het immers al lang gekend dat zij elektrische lading kunnen geleiden en smeedbaar zijn. Oxides daarentegen werden over het algemeen beschouwd als niet-geleidend en bros. In de loop der jaren heeft men echter ontdekt dat oxides niet alleen interessant zijn vanwege hun niet-geleidende en dielektrische eigenschappen. Bepaalde oxides vertonen immers een goede elektrische geleidbaarheid en ondertussen is het duidelijk dat oxides het hele spectrum van niet-geleidende tot supergeleidende materialen beslaan. Een bijzonder voordeel van geleidende oxides ten opzichte van de meeste metalen is hun grotere chemische en thermische stabiliteit, zodat er een brede waaier van toepassingsgebieden bestaat voor deze oxides. In dit werk staat de synthese van Ru02, SrRu03 en (La1-xSrx)Co03 centraal. Dit zijn drie keramische materialen waarvan gekend is dat ze metallisch geleidend gedrag vertonen. De synthase van deze materialen zal gebeuren via de waterige oplossing-gelroute. Deze nat-chemische synthesemethode, die in een recent verleden in onze onderzoeksgroep ontwikkeld werd voor meerdere elektronisch interessante oxides, biedt de ideale omstandigheden om (multi}metaalionoxides te bereiden. De mogelijkheden van deze syntheseweg worden onderzocht voor de preparatie van zowel poeders als dunne films, van Ru02, SrRu03 en (La1-xSrx)Co03. Dit onderzoek kaderde in een Generisch Basisonderzoeksproject aan de Universiteit (GBOU}, "Preparation of nanomodified multimetal oxides: aqueous solution synthesis and processing", in samenwerking met het lnteruniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC), te Leuven, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) te Mol, en het departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde van de KULeuven. In de gebruikerscommissie zetelden ondermeer: Agfa-Gevaert, Bekaert, Electro-Nite, Philips, Sonitron, UCB en Umicore.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8805
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:PhD theses
Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
John Pagnaer.pdf20.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.