Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8855
Title: De relevantie van niet-financiële informatie op de kapitaalmarkt
Authors: Orens, Raf 
Advisors: Lybaert, Nadine
Limere, Arthur
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze doctoraatstudie stelt zich tot doel om de relevantie van het rapporteren van niet-financiële informatie te onderzoeken. De onderzoeksresultaten besproken in deel I geven het empirisch bewijs dat ondernemingen in Continentaal Europa kunnen genieten van een lagere kost van het eigen vermogen en het vreemd vermogen naarmate zij meer niet-financiële informatie ter beschikking stellen. In Noord-Amerika blijkt er enkel een negatieve relatie te bestaan met de kost van het eigen vermogen. Eerder onderzoek naar de impact van de niet-financiële informatierapportering op de kapitaalkost van ondernemingen was beperkt tot de studie van Richardson en Welker (2001). Deze auteurs vinden echter dat de mate van maatschappelijke verslaggeving een positieve impact heeft op de kost van het eigen vermogen. Onze resultaten daarentegen zijn een bevestiging van de theoretisch negatieve relatie. We vullen de studie van Richardson en Welker (2001) aan door additionele niet-financiële informatiecategorieën te bestuderen, zoals informatie over corporate governance, informatie over intellectueel kapitaal of klanteninformatie, en door een recentere tijdsperiode te nemen. Deze keuze is belangrijk gezien de gestegen relevantie van niet-financiële informatie in het waarderingsproces van ondernemingen vanaf het einde van de jaren '90. Onze bevindingen tonen eveneens aan dat de belanghebbenden van ondernemingen meer belang hechten aan niet-financiële informatie in een institutionele omgeving waar de financiële staten van een onderneming van een lagere kwaliteit zijn. Onze onderzoeksresultaten zijn dienaangaande een bevestiging van de studies van Bhat et al. (2006) en Meek et al. (1995).
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8855
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:PhD theses
Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orens.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 16, 2022

Download(s)

6
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.