Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9459
Title: Fiscale Strafvervolging en Rechtsbescherming : wapengelijkheid, zwijgrecht en bewijslastverdeling
Authors: VANDERKERKEN, Caroline 
Issue Date: 2006
Publisher: Larcier Brussels
Abstract: Dit werk, de bewerking van een doctoraatsverhandeling, geeft een antwoord op de vraag of de organisatie van de fiscale strafvervolging naar Belgisch recht, de waarborgen van het recht op een eerlijk proces eerbiedigt. De auteur geeft een kritische beschrijving van het fiscaal strafvervolgingsstelsel naar Belgisch recht én in een rechtsvergelijkend perspectief. Hierbij gaat ook ruime aandacht uit naar van de onderzoeksbevoegdheden van de administratie en de rechten en plichten in dit onderzoek . Verder komen alle aspecten van het recht op een eerlijk fiscaal strafproces en de rechtsbescherming van de verdachte aan bod. Het onderzoeksdomein is zeer breed. Het beslaat zowel het fiscaal strafvervolgingsrecht en haar organisatie, als het fiscaal procedurerecht in de verschillende belastingen, het afwijkend vervolgingssysteem inzake douane en accijnzen, aspecten van algemeen strafvorderingsrecht, administratief recht en aspecten van het internationaal gewaarborgd recht op een eerlijk proces.
Keywords: ECHR, tax law, right to a fair trial, fight against tax fraud, fundamental freedoms
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/9459
ISBN: 9782804420215
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 21, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.