Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9502
Title: Is echtscheiding werkelijk win for life? Verslagboek van het interdisciplinair symposium over de sociologische en juridische gevolgen van het echtscheidingsrecht voor risicogroepen, 6 en 7 december 2007
Authors: Cuypers, D.
Mortelmans, D.
TORFS, Nan 
Issue Date: 2008
Publisher: Die Keure
Abstract: Interdisciplinariteit is een must tegenwoordig. Het is de weg tussen academische wetenschap en maatschappelijk handelen. Toch komen sociologen en juristen in Vlaanderen zelden samen om hun onderzoeksresultaten te bespreken. De nieuwe wet tot hervorming van het echtscheidingsrecht was een goede gelegenheid om het wetenschappelijk onderzoek over de echtscheiding samen te leggen vanuit de specifieke invalshoek van twee risicogroepen: burgers met beperkte inkomsten en allochtonen. Uit onderzoek blijkt dat ongelijkekansensituaties zich vooral voordoen op sleutelmomenten in het leven. Er overkomt je iets of je kiest bewust voor een andere levenssituatie en je leven verandert ten goede of ten kwade. Dit soort grote of minder grote transities in de levensloop zijn vaak scharniermomenten in termen van gelijke of ongelijke kansen. Telkens opnieuw zoveel mogelijk de lat gelijk leggen, dat is gelijkekansenbeleid dat we met een Angelsaksisch begrip aanduiden als re-equalizing. Transities tussen levensfasen zijn vaak juridisch omkaderd. Vandaar het belang van de juridische invalshoek in dit gelijkekansenverhaal. Wij hebben het in dit bestek over echtscheiding en de gevolgen ervan op de levensloop, over de nieuwe Echtscheidingswet, en of scheiden iedereen dezelfde rechten en kansen geeft.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/9502
ISBN: 978 90 4860 106 6
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

6
checked on Feb 16, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.