Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9504
Title: Gezin en arbeid. Enkele huwelijksvermogensrechtelijke twistpunten.
Authors: TORFS, Nan 
Issue Date: 2008
Publisher: Larcier Brussels
Abstract: Het boek geeft geen klassiek overzicht van de materie, maar is eerder een doe- en werkboek. Aan de hand van 10 casussen worden probleemsituaties uit het leven van arbeidende al dan niet gehuwde partners bekeken. Het gaat zowel over partners die in eigen naam of binnen hun vennootschap actief zijn. Er wordt daarbij op zoek gegaan naar de beste oplossing, waarbij ook clausules, in te lassen in het huwelijkscontract, in een andere overeenkomst of in vennootschapsdocumenten worden voorgesteld. Het boek bespreekt een aantal aandachtspunten die zich stellen in de situatie van samenwerkende partners: wie is eigenaar van de zaak, wie neemt de beslissingen, voor wie is de winst en de meerwaarde, wordt de andere partner vergoed voor zijn werk, wie moet de schulden betalen en voor wie is de zaak bij stopzetting van de relatie? Hierbij analyseert de auteur zowel de situatie van de gehuwde partners als van de ongehuwd samenwonende partners. Elke vorm van professionele samenwerking, zowel binnen als buiten een vennootschap, wordt behandeld. De auteur suggereert, waar mogelijk, praktische oplossingen (inclusief modellen) voor probleempunten.
Keywords: Privaatrecht, Bibliotheek Burger
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/9504
ISBN: 9782804423841
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on Feb 16, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.