Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9509
Title: Echtscheiding bij personen van Turkse en Marokkaanse herkomst Deel 1: Literatuurstudie
Authors: KOELET, Suzana 
Hermans, P.
TORFS, Nan 
Vanvoorden, K.
Timmerman, C.
Issue Date: 2009
Publisher: Steunpunt Gelijkekansenbeleid
Abstract: Dit onderzoeksrapport is een realisatie van het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid en werd uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister voor Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, Kathleen van Brempt. Het vormt het eerste van twee deelrapporten die gepubliceerd zullen worden in het kader van het onderzoek ‘Echtscheiding bij personen van Turkse en Marokkaanse herkomst’. Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan (1) in welke mate echtscheiding voorkomt bij de populaties van Marokkaanse en Turkse herkomst en (2) welke factoren eigen aan de specifieke context (migratiegeschiedenis, maatschappelijk-culturele en juridische achtergrond) van deze populaties een rol spelen bij deze echtscheidingen. In dit eerste rapport bespreken we de resultaten van de literatuurstudie uit het onderzoek. Deze grondige analyse van het bestaande kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek rond echtscheiding en (Marokkaanse en Turkse) herkomst in voornamelijk Vlaanderen/België en Nederland, wordt aangevuld met juridische expertise van Kristien Vanvoorden (Steunpunt Internationaal Privaatrecht – Vlaams Minderhedencentrum) en Prof. Nan Torfs (gewoon hoogleraar aan de Universiteit Hasselt, o. m. gespecialiseerd in echtscheiding). Na dit rapport wordt nog een tweede rapport gepland, waarin voornamelijk de resultaten aan bod zullen komen van de kwalitatieve bevraging die het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid heeft gerealiseerd bij gescheiden personen van Turkse en Marokkaanse herkomst. We zouden nog van deze gelegenheid gebruik willen maken om iedereen te bedanken die heeft bijgedragen tot de goede afloop van dit rapport. We denken daarbij aan onze promotoren Prof. Dr. Chris Timmerman en Prof. Dr. Nan Torfs en danken ook de leden van de begeleidingscommissie voor hun interessante raadgevingen en inzichten tijdens de loop van het onderzoek. Bijzondere dank gaat uit naar Philip Hermans, professor antropologie aan de KULeuven (onder meer gespecialiseerd in Marokkaanse cultuur en etniciteit), voor zijn inhoudelijk advies en zijn belangrijke bijdrage aan de afronding van dit rapport. Verder zijn we onze dank verschuldigd aan Gerard Van Menxel en Koen Mendonck van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk voor het ter beschikking stellen van (een extractie uit) de Tellus databank.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/9509
Link to publication: http://www.steunpuntgelijkekansen.be/download.aspx?c=*SGK&n=73246&ct=68635&e=200968
ISBN: 978-90-77271-42-1
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00200968.pdfPublished version898.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 13, 2022

Download(s)

8
checked on May 13, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.