Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9570
Title: Annotatie van de "Wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein"
Authors: VUYE, Hendrik 
Issue Date: 2008
Publisher: Die Keure
Source: Verschelden, Gert & Dambre, Maarten & Vuye, Hendrik (Ed.) Burgerlijk Recht - Bijzondere Wetgeving Geannoteerd.
Series/Report: Geannoteerde wetboeken
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/9570
ISBN: 978 908661755 5
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.