Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9593
Title: Annotatie van de "Wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting"
Authors: VUYE, Hendrik 
Issue Date: 2008
Publisher: Die Keure
Source: Verschelden, Gert & Dambre, Maarten & Vuye, Hendrik (Ed.) Burgerlijk Recht - Bijzondere Wetgeving Geannoteerd.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/9593
ISBN: 978 908661755 5
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.