Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9730
Title: Diversiteit als contextueel verschil: Een retorische analyse
Authors: Janssens, Maddy
ZANONI, Patrizia 
Issue Date: 2004
Source: Management & Organisatie, 1. p. 60-78
Abstract: In dit artikel tonen we hoe HR-managers de notie van diversiteit op een verschillende manier invullen afhankelijk van de specifieke organisationele context. Wij onderscheiden hierbij constructies van diversiteit in productieve en in niet-productieve organisationele contexten. Op basis van een retorische analyse van tekstfragmenten uit 25 interviews met HRmanagers bespreken we hoe argumenten van diversiteit opgebouwd worden. Voor elk argument analyseren we de retorische schema’s die de geïnterviewden gebruiken en de verschillende maatschappelijke Discoursen naar welke ze verwijzen. Onze bevindingen tonen aan dat HR-managers diversiteit in productieve contexten beschouwen als productief gebrek of als productief surplus. Bij het construeren van diversiteit als een productief gebrek, hanteren ze voornamelijk retorische schema’s gebaseerd op ‘de structuur van de realiteit’ en verwijzen ze naar organisationele Discoursen van klantgerichtheid, kwaliteit, teamwerk en veiligheid. Bij het construeren van diversiteit als productief surplus, gebruiken ze eerder retorische schema’s die ‘een nieuwe realiteitsstructuur creëren’ en verwijzen ze naar morele Discoursen van loyaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Wanneer HR-managers diversiteit in niet-productieve organisationele contexten construeren, leggen ze eerder de nadruk op de ambiguïteit van de realiteit die door ‘gezond verstand’ kan worden opgelost. Positieve sociale relaties worden hierbij geconstrueerd door te verwijzen naar de Discoursen van zorg en cultuur.
Notes: Reprint author: patrizia.zanoni'AT'uhasselt.be
Keywords: diversiteit, HRM, discours, retoriek, productie
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/9730
ISSN: 0165-1722
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:External publications

Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.