Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9826
Title: Verandert het gemeentedecreet onze gemeenten?
Authors: OLISLAGERS, Ellen 
ACKAERT, Johan 
De Rynck, Filip
Reynaert, Herwig
Issue Date: 2009
Publisher: Kluwer
Source: Praktijkgids personeels- & organisatiemanagement, p. 131-150.
Abstract: Het gemeentedecreet beoogde een globale hertekening van het formele kader waarin de Vlaamse gemeenten functioneren. De nagestreefde hervormingen raken aan de interne verhoudingen in de politieke component, introduceren en versterken in de ambtelijke component een managementgerichte organisatiecultuur, stroomlijnen de verhoudingen tussen de politieke en ambtelijke component en vatten de beleidsvoering binnen het concept van strategische meerjarenplanning. In dit artikel staat de vraag of het gemeentedecreet de interne werking van de lokale besturen verandert centraal. Het gemeentedecreet biedt de lokale besturen immers heel wat mogelijkheden en legt ook enkele verplichtingen op die betrekking hebben op de interne werking van de lokale besturen.
Notes: Hoofdstuk in een losbladige publicatie
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/9826
Category: B3
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 23, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.