Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9840
Title: Evaluatie van ACT in de praktijk: geschikte procesmaten
Authors: JACOBS, Nele 
Beckers, Jaak
RAES, Filip
Issue Date: 2009
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum
Source: PsychoPraxis, 11(4). p. 152-156
Abstract: De zogenaamde derde generatie gedragstherapieën zijn aan een stevige opmars bezig; zowel binnen de gedragstherapie in het bijzonder, als binnen de psychotherapie in het algemeen. Waar in de cognitieve gedragstherapie de focus lag op(het wijzigen van) de inhoud van cognities, wordt in de derde generatie gedragstherapieën de nadruk gelegd op de functie, de vorm en het statuut van belevingen. Acceptance and commitment therapy (ACT) tracht de verhouding die mensen aannemen ten opzichte van hun eigen belevingen te veranderen en ervoor te zorgen dat mensen er niet meer mee samenvallen. Gedachten en gevoelens krijgen een ander statuut, niet meer dat van waarheden of te veranderen (denk)fouten, maar dat van toevallige producten van het brein die meer of minder serieus genomen kunnen worden.
Keywords: Gezondheid en welzijn
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/9840
ISSN: 1566-6166
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

68
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.