Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10179
Title: Interactive Conferencing: a voice tool to enhance collaboration on large displays
Authors: SALDEN, Dominique
Advisors: LUYTEN, K.
Issue Date: 2009
Publisher: tUL Diepenbeek
Abstract: Wanneer er zich een crisissituatie voordoet is het wenselijk dat deze zo snel mogelijk onder controle gekregen wordt en vervolgens opgelost. Hierbij zorgen communicatieproblemen alleen maar voor meer ergernis en moeilijkheden in het crisiscentrum. Het doel van de thesis bestaat eruit om de communicatie te verbeteren door een gedeelde perceptie van de situatie te creëren. Het probleem bestaat namelijk eruit dat de audiocommunicatie in veel gevallen met offline (gsm, walkietalkie, ...) en individuele (per veiligheidsinstantie) systemen werkt. Dit terwijl de coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten op een gezamenlijke manier dient te verlopen. Hiervoor is binnen deze thesis een Interactive Conferencing tool ontwikkeld, die in de nood aan een uniform en geïntegreerd systeem voorziet, dat beschikbaar is voor de verschillende veiligheidsinstanties.
Notes: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10179
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04220342008157c.pdf4.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.