Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/11206
Title: "Medehuurders en de evenwichtsleer van Art. 544 B.W.: het begrip “nabuurschap”"
Authors: BAEKELAND, Christophe 
Issue Date: 2010
Publisher: Kluwer
Source: Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht (TBBR), 2010(1). p. 25-29
Abstract: Inhoud: I. Inleiding; II. Het begrip ‘nabuurschap’: A. Een korte omschrijving; B. Een extensieve interpretatie; C. De ‘toerekenbaarheidsvereiste’ van artikel 544 BW. III. Besluit.
Keywords: Aansprakelijkheid - Artikel 544 BW - Attribuut - Betrokkenheid - Buren - Mede-eigenaars - Evenwicht(sleer) - Extensief - Feitelijk - Medehuurders - Nabuurschap - (Onder)huurders - Paard - Titularis - Toerekenbaarheid - Toerekenbaarheidsvereiste
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/11206
ISSN: 0775-2814
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2012
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nabuurschap.pdf530.86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

2
checked on May 26, 2022

Download(s)

2
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.