Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13331
Title: Handhaving op lokaal niveau
Other Titles: Handhaving op lokaal niveau: Effect van snelheidshandhaving op gewestwegen en evaluatie van de SLim-actie
Authors: Hermans, Elke 
Wilmots, Brenda 
Wets, Geert 
Issue Date: 2011
Source: Jaarboek Verkeersveiligheid 2011, p. 35-38.
Abstract: Jaarlijks stroomt er heel wat belastinggeld naar verkeersveiligheid en niet in het minst naar de politiediensten. Er wordt van de politie dan ook heel wat verwacht op dit vlak. Zij moet de door haar vergaarde verkeersveiligheidsdata niet alleen beheren maar ook analyseren. Op basis van haar conclusies ontwikkelt de politie daarna 'recepten' ten bate van de verkeersveiligheid en past deze uiteindelijk toe in de dagelijkse praktijk. Om hun complexe verkeersveiligheidopdracht op een adequate manier te kunnen invullen hebben drie Limburgse korpschefs, de gouverneur van Limburg en het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt een samenwerking opgezet. Binnen dit verband worden wetenschappelijke kennis en praktijkervaring gebundeld, met het oog op een verbetering van de verkeersveiligheid en verkeershandhaving op het lokale niveau. Het concrete doel is dat de politiezones en de provincie Limburg data aanleveren en een aantal opgelegde handhavingsmethodes uitvoeren. De UHasselt analyseert vervolgens de resultaten om op die manier aanbevelingen te kunnen formuleren met betrekking tot de meest optimale handhavingsmethodes. Daartoe worden jaarlijks de verkeersveiligheidstoestand en het handhavingsbeleid in de drie lokale politiezones bestudeerd, en worden belangrijke vragen in detail onderzocht. Verder in dit artikel vindt u de probleemstelling, aanpak en resultaten van twee onderzoekscases, namelijk 'Effect van snelheidshandhaving op gewestwegen' en 'Evaluatie van de SLim-actie'.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13331
Category: C1
Type: Proceedings Paper
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hermansHH op lokaal niveau_nieuw.pdf385.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 17, 2022

Download(s)

2
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.