Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13333
Title: Onderzoek naar no-show : Wie stuurt zijn kat?
Other Titles: Continuïteit van zorgaanbod in een ambulant centrum voor geestelijke gezondheidszorg
Authors: De Bock, Karel
BRUCKERS, Liesbeth 
Coune, Yoeri
Issue Date: 2010
Source: Zorgwijzer, 12, p. 26-27
Abstract: Het optreden van no-show gedurende een zorgtraject brengt kosten mee op organisatorisch vlak, en kan de gezondheidszorg compromitteren. In een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (VGGZ Hasselt vzw.) werd aan de hand van de registratiegegevens uit de Elektronische Patiëntendossiers (EPD) nagegaan of het al dan niet optreden van no-show samenhangt met bepaalde kenmerken van de cliënt of van de zorgperiode. Verder werd getoetst of no-show percentages of relatieve duur van een zorgperiode goede predictors zijn voor drop-out. Een beperkt aantal factoren/variabelen bleek significant te zijn, hoewel we niet kunnen besluiten tot een echt sluitende profilering van een zekere deelgroep cliënten met verhoogd risico op no-show. Daartoe zijn de aantallen registratiegegevens voorlopig te klein. We konden wel bepaalde tendensen vastleggen, en zagen tevens het vermoeden bevestigd dat no-show en aantal activiteiten een sterke invloed hebben op het eventueel optreden van drop-out.
Keywords: no-show; drop-out; therapietrouw; indicatoren; CGG
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13333
ISSN: 2034-211X
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DeBock-continuïteit van zorgaanbod.pdfPeer-reviewed author version197.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on Sep 6, 2022

Download(s)

6
checked on Sep 6, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.