Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13399
Title: Diversiteitspraktijken in kleine en middelgrote ondernemingen: the business case for diversity
Other Titles: Diversity management practices in small and middle-sized organizations: the business case for diversity
Authors: VERMAUT, Hannah 
ZANONI, Patrizia 
Issue Date: 2011
Publisher: Steunpunt Gelijkekansenbeleid
Abstract: Dit onderzoek draagt bij tot de toenemende wetenschappelijke literatuur rond diversiteit in organisaties door diversiteitsmanagementpraktijken in Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen te onderzoeken. We zijn meer specifiek nagegaan welk (diversiteits)beleid en welke managementpraktijken effecten hebben op het welzijn en de loopbaankansen van vrouwelijke werknemers uit etnische minderheidsgroepen. Aan de hand van een comparatieve, meervoudige gevalstudie heeft dit onderzoek praktijken en mechanismen op organisatieniveau blootgelegd die het welzijn en de loopbaankansen van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen be├»nvloeden.
Keywords: diversity management practices; ethnic minority employees; SMEs; professional opportunities, well-being
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13399
Link to publication/dataset: http://www.steunpuntgelijkekansen.be/main.aspx?c=*SGK&n=103755&ct=103755
ISBN: 978-90-7727-161-2
Rights: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Category: R1
Type: Research Report
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vermaut Zanoni 2011 Diversiteitspraktijken in kleine en middelgrote ondernemingen (SGKB).pdf
  Restricted Access
Full research report3.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

52
checked on Sep 7, 2022

Download(s)

30
checked on Sep 7, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.