Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13410
Title: “De rol van het cassatiearrest van 25 mei 2009: een constructieve of destructieve bijdrage ter invulling van het begrip “administratieve overheid” (art. 14, § 1 RvS – Wet)?”
Authors: Baekeland, Christophe 
Issue Date: 2011
Source: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 2011 (3), p. 133-142
Abstract: Met deze bijdrage wensen wij het begrip ‘administratieve overheid’ te analyseren en het arrest van 25 mei 2009 te situeren binnen de overige rechtspraak van het Hof van Cassatie. Hierbij kaarten we zowel mogelijke discrepanties als problemen aan, en trachten we suggesties ter zake te verlenen.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13410
ISSN: 0040-7437
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2012
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.