Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13484
Title: Peiling naar het gebruik van energietools bij Vlaamse architecten
Authors: WEYTJENS, Lieve 
VERBEECK, Griet 
Issue Date: 2009
Source: Arch-Index, 72
Abstract: Sinds de invoering van de EPB regelgeving in 2006 raken steeds meer architecten vertrouwd met de evaluatie van het energiegebruik en de oververhitting van een gebouw. Echter, de opzet van de EPB software maakt dat deze doorgaans pas ingezet wordt in latere ontwerpfases, om te controleren of het ontwerp voldoet aan de regelgeving. Het ontwerp is dan al dermate gevorderd dat grote wijzigingen nog moeilijk door te voeren zijn. In dit kader wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een ontwerpondersteunende tool die het mogelijk moet maken om reeds vroeg in het ontwerpproces, op een eenvoudige wijze en op basis van een beperkt aantal beschikbare gegevens de energetische en comfortkwaliteit van het gebouw te evalueren. Door feedback te geven tijdens het ontwerpproces worden ontwerpers immers reeds vroeg bewust gemaakt van de impact van hun beslissingen op het energiegebruik en thermisch comfort, en kan het ontwerp zo vroeg mogelijk verbeterd worden. Voor een beter inzicht in het huidige gebruik van energietools bij architecten, de beperkingen van deze tools, en de wensen van architecten voor nieuwe tools, werd een grootschalige enquête uitgevoerd bij 984 Vlaamse architecten. De resultaten hiervan vormen mede de basis voor de ontwikkeling van nieuwe tools die zich beter inpassen in het ontwerpproces en die beter inspelen op de verwachtingen van architecten.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13484
ISSN: 1378-594X
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.