Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13497
Title: Ongelijke kansen in werk: kansengroepen in loopbaanbegeleiding
Authors: VAN LAER, Koen 
Verbruggen, Marijke
Janssens, maddy
Issue Date: 2012
Source: Over.Werk Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 22 (1), p. 44-51
Abstract: Loopbaanbegeleiding is één van de instrumenten die de Vlaamse overheid de laatste jaren heeft opgezet om werkenden te ondersteunen in de uitbouw van hun loopbaan. Om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te helpen bevorderen, schenkt het beleid rond loopbaanbegeleiding specifieke aandacht aan kansengroepen door de subsidiëring van loopbaancentra te koppelen aan de mate waarin ze mensen uit dergelijke groepen bereiken. Er worden daarbij 5 kansengroepen onderscheiden: mensen van allochtone afkomst, mensen met een arbeidshandicap, mensen van 50 jaar en ouder, kortgeschoolden en middengeschoolden. Het bereiken van deze kansengroepen blijkt echter niet vanzelfsprekend te zijn voor vele centra voor loopbaanbegeleiding. In opdracht van de overheid, voerden we daarom een studie uit om deze kansengroepenbenadering in het beleid rond loopbaanbegeleiding te evalueren. In de eerste plaats bekeken we daarbij of het beleid zich richt op de “juiste” groepen, door te onderzoeken of de huidige kansengroepen effectief minder kansen in werk hebben, en of er nog andere mogelijke kansengroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt bestaan. Daarnaast bestudeerden we de loopbaanproblemen, loopbaanvragen en ondersteuningsnoden van mensen uit deze kansengroepen om te kunnen beoordelen of loopbaanbegeleiding een goed instrument is om hier een antwoord op te bieden.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13497
Link to publication: http://www.steunpuntwse.be/view/nl/7880429
ISSN: 1379-7034
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.