Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13648
Title: Concurrentie onder instellingen en associaties voor hoger onderwijs: waar liggen de grenzen?
Authors: BAEKELAND, Christophe 
Issue Date: 2012
Source: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2011-2012 (3-4), p. 175-202
Abstract: Instellingen voor hoger onderwijs concurreren voortdurend met elkaar inzake onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Dit vertaalt zich in een ruim aanbod aan(gespecialiseerde) opleidingen en de strijd om zoveel mogelijk studenten en onderzoekers aan te trekken. Tertiair onderwijs is uitgegroeid tot een "business" waarbij "de één zijn dood, is de ander zijn brood" de belangrijkste drijfveer is. Zo is het blijkbaar normaal dat een universiteit bij wijze van promotiecampagne een wedstrijd organiseert waarbij de winnaar een jaar gratis mag studeren met het nodige "studentikoze" comfort. De "onderwijsmarkt" in het algemeen en de verregaande reclame en promoties in het bijzonder , zijn het resultaat van de vele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in combinatie met de "internationalisering" en "globalisering". Deze evoluties dwingen de instellingen om zich permanent aan te passen en te verbeteren. Enkel zo kunnen zij tegemoet komen aan de steeds evoluerende vraag van de stakeholders. Thans ontaardt deze concurrentiestrijd steeds meer in een ware veldslag. Deze bijdrage onderzoekt of, en zo ja binnen welke grenzen, instellingen (en associaties) voor hoger onderwijs reclame- en promotiecampagnes kunnen voeren.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13648
ISSN: 0778-0443
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.