Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13662
Title: Positieve en Negatieve Effecten van Hechte Relaties in Innovatie
Authors: Noordhoff, Corine S.
Kyriakopoulos, Kyriakos
Moorman, Christine
PAUWELS, Piet 
Dellaert, Benedict G.C.
Issue Date: 2012
Publisher: Spaar en Hout BV
Source: Bronner, A.E.; et al. (Ed.). Ontwikkelingen in het Marktonderzoek: Jaarboek MarktOnderzoekAssociatie 2012, p. 163-179
Abstract: Terwijl een toenemend aantal bedrijven de krachten bundelt om samen te innoveren, blijft er onduidelijkheid over de waarde van hechte relaties tussen die bedrijven: Zijn hechte relaties tussen samen innoverende bedrijven funest voor of juist een katalysator van hun innovatie? Onze studie presenteert een model waarin wordt gekeken naar de invloed van de interactie tussen de kennis van de samenwerkende bedrijven (leveranciers en bedrijfsklanten) en de hechtheid van de relatie op de mate waarin leveranciers innoveren. De resultaten tonen aan dat hechte relaties de leverancier belemmeren om de innovatiekennis van de klant in te zetten om te innoveren, en dit omwille van het gevaar op opportunistisch gedrag van bedrijfsklanten. De resultaten laten echter ook zien dat maatregelen op relationeel en bestuursniveau ertoe kunnen leiden dat leveranciers dit probleem kunnen verminderen om zo toch te kunnen profiteren van de kennis van de klant.
Keywords: hechtheid van de relatie; kennis; B2B relaties; innovatie
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13662
ISBN: 978908683-0398
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

26
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.