Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13664
Title: Haalbaarheidsstudie van fotovoltaïsche geluidsschermen in België
Authors: DE SCHEPPER, Ellen 
VAN PASSEL, Steven 
MANCA, Jean 
THEWYS, Theo 
Issue Date: 2012
Source: Nieuwsbrief Milieu en Economie, 26 (2)
Abstract: In dit artikel wordt een kosten-batenanalyse uitgevoerd van een fotovoltaïsch geluidsscherm in België, waarbij de overheid eigenaar zou zijn van het geluidsscherm en een investeerder zou worden aangetrokken voor het gebruik van dit scherm als substructuur voor zonnepanelen. De bijhorende ecologische baten van geluidsvermindering en vermeden CO2-uitstoot worden mee opgenomen in de analyse. Hoewel de berekeningen aantonen dat een fotovoltaïsch geluidsscherm 'winstgevend' is voor beide partijen, is er in België tot op heden nog geen dergelijk scherm terug te vinden.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13664
Link to publication: http://www.nieuwsbriefmilieueneconomie.nl/index.php/onderzoek/175-haalbaarheidsstudie-van-fotovoltaische-geluidsschermen-in-belgie
ISSN: 0920-6965
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.